Lã Việt

không có tóm lược sửa đổi
Xin được đóng góp chút gì cho trang Tiếng Việt này trong khả năng giới hạn của mình. Hiện tôi chỉ dịch sang tiếng Việt những văn bản cần thiết.
 
Current project: [[Wikipedia:Ph%E1%BB%A7_nh%E1%BA%ADn_chung|Disclamers]]
154

lần sửa đổi