AppleBot

Tham gia ngày 15 tháng 8 năm 2007
cong viec (edited with editarticle.py 0.4)
((edited with editarticle.py 0.4))
(cong viec (edited with editarticle.py 0.4))
Đây là con bot thử nghiệm của [[Thành viên:Apple|An Apple of Newton]].
 
==Các công viên đang thực hiện==
Nó có thể được dùng để hoan nghênh thành viên mới và sửa interwiki.
* Hoan nghênh tất cả thành viên mới với chữ ký ngẫu nhiên theo [[Thành viên:Apple/Chữ ký|danh sách]]
* Sửa interwiki.
 
==Các công việc cần nghiên cứu thêm==
* Thay thế/sửa từ sai
* Tạo bài mới
78.952

lần sửa đổi