Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Người Khách Gia”

 
===Phiên âm tên dân tộc thiểu số Trung Quốc===
Tôi thấy cách phiên âm tên dân tộc thiểu số Trung Quốc chưa ổn, ví dụ như:
* Cáp-tát-khắc, đáng ra phải là [[Kazakh]]
* Ô-tư-biệt-khắc, đáng ra phải là [[Uzbek]]
* Kha-nhĩ-khắc-tư, đáng ra phải là [[Kyrgyz]]
* Duy-ngô-nhĩ, đáng ra phải là [[Uyghur]]
* và nhiều dân tộc Trung Á và Siberia khác nữa
 
Các dân tộc này tuy là thiểu số ở Trung Quốc nhưng họ cũng chính là dân tộc chính tại các nước có tên tương ứng, họ được cả thế giới sử dụng với tên riêng như trên. Cách đọc của [[tiếng Hoa]] chỉ là phiên âm từ [[chữ Latin]] các tên riêng trên (không phải là từ gốc Hán), Chúng ta lại phiên âm Hán - Việt lại thì thành thừa, mà lại không chính xác.[[Thành viên:Koka|Koka]] 08:55, ngày 18 tháng 8 năm 2007 (UTC)