Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Ombox/Shortcut”

Đã lùi lại sửa đổi 6999916 của 123.27.232.206 (Thảo luận)
Không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 6999916 của 123.27.232.206 (Thảo luận))
<table class="shortcutbox noprint" style="float: right; border: 1px solid #aaa; background: #fff; margin: .3em .3em .3em 1em; padding: 3px; text-align: center;"><tr><th style="border: none; htppbackground: transparent;"><!--
Putting anchors on page:
-->{{#if:{{{1|}}}|<span id="{{{1|}}}"></span> }}{{#if:{{{2|}}}|<span id="{{{2|}}}"></span> }}{{#if:{{{3|}}}|<span id="{{{3|}}}"></span> }}{{#if:{{{4|}}}|<span id="{{{4|}}}"></span> }}{{#if:{{{5|}}}|<span id="{{{5|}}}"></span> }}<!--
Adding the shortcut links:
--><small>[[Wikipedia:Viết tắt|Viết&nbsp;tắt{{#if:{{{2|}}}|}}]]: {{#if:{{{1|}}}|<br> [[{{{1}}}]] }}{{#if:{{{2|}}}|<br> [[{{{2}}}]] }}{{#if:{{{3|}}}|<br> [[{{{3}}}]] }}{{#if:{{{4|}}}|<br> [[{{{4}}}]] }}{{#if:{{{5|}}}|<br> [[{{{5}}}]] }}</small></table><!--
Reporting if the first parameter is not a valid non-bracketed shortcut name:
-->{{#if:{{{1|}}}
| {{#ifexist:{{{1|}}}
|
| [[Category:Hộp viết tắt cần sửa tham số đầu|{{PAGENAME}}]]
}}
}}<noinclude>[[en:Template:Ombox/Shortcut]]
</noinclude>