AppleBot

Tham gia ngày 15 tháng 8 năm 2007
Cập nhật tổng số sửa đổi
(cong viec (edited with editarticle.py 0.4))
(Cập nhật tổng số sửa đổi)
Môi trường = [[Windows]]|
Bắt đầu = [[15 tháng 8]], [[2007]] |
Tổng số sửa đổi = 258 |
Cập nhật tổng số sửa đổi = 17:32, ngày 19 tháng 8 năm 2007 (UTC) |
Cờ robot = Chưa
}}