Khác biệt giữa các bản “Bồ Thành”

n
Thay bản mẫu
n (Thay bản mẫu)
*Hương: Tam Hợp, Tường Thôn, Đông Dương, Pha Đầu, Tô Phường, Điềm Thủy Tỉnh, Nguyên Trách, Bảo Nam, Xuân Lâm, Mã Hồ, Thái Kì, Tây Đầu, Bình Lộ Miếu, Thượng Vương, Đông Đảng, Đại Khổng, Trần Trang, Hiếu Thông, Long Trì, Kiềm Nhĩ.
{{Thiểm Tây}}
{{ khai Hành chính Trung Quốc}}
[[Thể loại:Vị Nam]]
[[Thể loại:Đơn vị cấp huyện Thiểm Tây]]
5.681.853

lần sửa đổi