Khác biệt giữa các bản “Hướng dẫn viên du lịch”

không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Hướng dẫn viên tại Lầu Ngũ Phụng.JPG|nhỏ|300px|Hướng dẫn viên đón khách tại [[Ngọ Môn (hoàng thành Huế)|điểm đếntham quan]]]]
[[Tập tin:Trình bày của HDV.JPG|nhỏ|200px|Hướng dẫn viên đang [[Thuyết minh du lịch|thuyết minh]] tại điểm]]
[[Tập tin:Thuyết minh trên ô tô.JPG|nhỏ|200px|Hướng dẫn viên đang [[Thuyết minh du lịch|thuyết minh]] trên xe ôtô]]