Itolemma

Tham gia ngày 28 tháng 12 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Các bài khởi tạo mới:
* [[Howard Carter ]]
* [[Kiểm định White]]
* [[Cá voi tấm sừng hàm]]
* [[Hoạt động xã hội]]
* [[Chiến lược mua bán chứng khoán]]
* [[Kiểm định Hausman]]
* [[John Sculley ]]
* [[Tito Vilanova]]
2.075

lần sửa đổi