Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Định lý Green”

Điều ngược lại cũng có thể được chứng minh một cách dễ dàng.
 
==Tính toán diện tích==
==Area Calculation==
Định lý Green's theorem canthể beđược usedsử todụng computeđể areatính bydiện linetích sử dụng tích phân đường integral.<ref name="stuart">{{cite book|last=Stewart|first=James|title=Calculus|publisher=Thomson, Brooks/Cole|edition=6th}}</ref> TheDiện tích areacủa ofmiền D isđược givencho bybởi:
 
:<math>A = \iint_{D}\mathrm{d}A.</math>
 
Miễn là chúng ta chọn được L và M sao cho:
Provided we choose L and M such that:
 
:<math>\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial L}{\partial y} = 1.</math>
 
Diện tích sẽ được cho bởi công thức sau:
Then the area is given by:
 
:<math>A = \oint_{C} (L\, \mathrm{d}x + M\, \mathrm{d}y).</math>
 
PossibleCác formulascông forthức thecho areadiện oftích của D includebao gồm:<ref name="stuart" />
 
:<math>A=\oint_{C} x\, \mathrm{d}y = -\oint_{C} y\, \mathrm{d}x = \tfrac 12 \oint_{C} (-y\, \mathrm{d}x + x\, \mathrm{d}y).</math>
2.088

lần sửa đổi