Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Tình trạng bảo tồn”

Sửa theo thuật ngữ Sách đỏ Việt Nam 2007 đang dùng
(Sửa theo thuật ngữ Sách đỏ Việt Nam 2007 đang dùng)
|-
|
[[Loài cực kỳrất nguy cấp|Cực kỳRất nguy cấp]]<br />
[[Loài nguy cấp|Nguy cấp]]<br />
[[Loài dễsẽ thươngnguy tổncấp|DễSẽ thươngnguy tổncấp]]<br />
[[Loài bị đe dọa|Bị đe dọa]]<br />
|-
! style="color:#ffffff; background:#007f00;" | Ít nguy cấp
[[Phụ thuộc bảo tồn]]<br />
[[Loài sắp bị đe dọa|Sắp bị đe dọa]]<br />
[[Loài ít quanlo tâmngại|Ít quanlo tâmngại]]<br />
|-
! style="color:#ffffff; background:#007f00;" | Xem thêm
23

lần sửa đổi