Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2007/07”

Lưu
(thêm phần đã xong)
(Lưu)
{{TOCright}}
==Tháng 7 năm 2007==
 
===[[Jung Da Bin]]===
:Bài đã được cải tiến. [[User:DHN|Nguyễn Hữu D]]ụ[[User talk:DHN|ng]] 10:13, ngày 22 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#<del>Đề nghị '''xóa''' vì chất lượng kém.</del> [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 11:38, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa'''Nhân vật không nổi bật, chỉ là một diễn viên đi tự tử mà cũng có tên trên wiki à?[[Thành viên:Conbo|conbo]] 18:34, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#<del>'''Xóa''' vì chất lượng kém.</del> [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 20:07, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
===[[Lee Eun Joo]]===
Kết quả: Xóa, kết thúc biểu quyết [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 11:58, ngày 21 tháng 8 năm 2007 (UTC)
#Đề nghị '''xóa''' vì chất lượng kém. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 11:37, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' Tương tự trường hợp trên. [[Thành viên:Conbo|conbo]] 18:34, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#<del>'''Xóa''' vì chất lượng kém.</del> [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 20:07, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý xóa--Bùi Dương 13:33, ngày 6 tháng 8 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa'''. [[Thành viên:Vinhtantran|Trần Vĩnh Tân]] _/<sup>[[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|trả lời]]</sup>\_ 06:47, ngày 9 tháng 8 năm 2007 (UTC)
::Tổng kết là bài này không hiểu để lại hay là xóa ? [[Thành viên:Casablanca1911|<font color="red">Casablanca</font>]][[Thảo luận Thành viên:Casablanca1911|''<font color= "green">1911</font>'']] 09:36, ngày 21 tháng 8 năm 2007 (UTC)
:::Thêm một phiếu của [[Thành viên:Casablanca1911|Casa]] thì là xoá :D. [[Thành viên:Conbo|conbo]] 09:41, ngày 21 tháng 8 năm 2007 (UTC)
::::Vì theo cách tính của Thaisk thì bài này đã đủ 5 phiếu rồi . [[Thành viên:Casablanca1911|<font color="red">Casablanca</font>]][[Thảo luận Thành viên:Casablanca1911|''<font color= "green">1911</font>'']] 09:53, ngày 21 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
===[[Trần Thái Hòa]]===