Itolemma

Tham gia ngày 28 tháng 12 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Các bài khởi tạo mới:
* [[Gary Johnson]]
* [[Lời nguyền của pharaon]]
* [[Bẫy cấp 3]]
* [[Việt Nam cuộc chiến 10000 ngày]]
* [[Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 2012]]
* [[Tiến hóa của bộ Cá voi]]
* [[Howard Carter ]]
2.075

lần sửa đổi