Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tải tập tin lên”

n
Thêm lấy từ Wiki khác
n
n (Thêm lấy từ Wiki khác)
 
* Nó hoàn toàn do [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-ownwork}} tôi tạo ra]
* Nó đã có ở một dự án Wikipedia khác và [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-otherwiki}} tôi muốn dùng lại nó]
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-withpermission}} tác phẩm của người khác, và họ đã cho phép tôi dùng nó trên Wikipedia]
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-usgov}} tác phẩm từ nguồn của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, hoặc chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam] <small>(Đối với Hoa Kỳ, KHÔNG phải chính quyền bang hoặc địa phương)</small>
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=envi-nonfree}} hình quảng bá] dùng để quảng cáo, hoặc lấy từ các nguồn quảng bá khác
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=envi-nonfree}} bìa hoặc một trang] của một cuốn sách, tập nhạc, DVD, báo, tạp chí, hoặc những nguồn khác tương tự
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=envi-nonfree}} hình chụp màn hình] từ một cảnh phim, chương trình TV, trò chơi điện tử, trang web, chương trình máy tính, video âm nhạc, hoặc những nguồn khác tương tự
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=envi-nonfree}} hình in trên tem, hoặc trên tiền tệ]
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=envi-internet}} hình được lấy từ trang web nào đó]
* Nó [[Special:Upload|từ nguồn khác các nguồn trên]]
* [[/Không biết tác giả hoặc giấy phép|Tôi không biết tác giả của nó là ai, hoặc tôi không biết nên dùng giấy phép nào]]