Khác biệt giữa các bản “Đạo hàm riêng”

không có tóm lược sửa đổi
}}
 
==Định nghĩa==
 
Ví dụ sau sẽ giúp giải thích định nghĩa của đạo hàm riêng theo biến ''y''.Giả sử một hàm theo hai biến x,y được xem như là một họ các hàm theo y được đánh số theo ''x''
2.088

lần sửa đổi