Khác biệt giữa các bản “Ung thư da”

==Tài liệu ngoài==
*[http://suckhoe365.net/2010/11/ung-thu-da/ Ung thư da] - Nguyên nhân và cách điều trị.
*[http://www.ungthuda.net/ Ung thư da] - Các thông tin về ung thư da.
 
{{Sơ khai}}
{{Commonscat|Skin cancers}}
Người dùng vô danh