Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Đế quốc Tây Ban Nha

thêm 36 byte 6 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Country
|native_name = ''Imperio Español''
|name = Đế quốc Tây Ban Nha
|image_flag = Flag of New Spain.svg
874

lần sửa đổi