Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Đã hủy sửa đổi của Khe Đêt Tuẩn (Thảo luận) quay về phiên bản của Luckas-bot
* [http://www.parlimen.gov.my/DewRakyat_KedAhli_detail.php?id=67 Biodata]
 
{{Call of Duty series}}
{{Thủ tướng Malaysia}}