Khác biệt giữa các bản “Bofors 40 mm”

Trang mới: “{{Infobox Weapon |name=Bofors 40 mm |image=300px |capti…”
(Trang mới: “{{Infobox Weapon |name=Bofors 40 mm |image=300px |capti…”)
(Không có sự khác biệt)