Khác biệt giữa các bản “Quản trị”

(Thử, lâu rồi mới vào mạng)
 
*'''''Hoạch định: '''''
 
- Đánh giá nguồn lực và thực trạng của tổ chức.
 
- Chức năng xác định mục tiêu cần đạt được.
 
* '''''Kiểm tra''''' là chức năng để đánh giá [[chất lượng]] trong tiến trình thực hiện và chỉ ra sự chệch hướng có khả năng diễn ra hoặc đã diễn ra từ kế hoạch của tổ chức. Mục đích của chức năng này là để đảm bảo hiệu quả trong khi giữ vững [[kỉ luật]] và môi trường không rắc rối. Kiểm tra bao gồm quản lý [[thông tin]], xác định hiệu quả của thành tích và đưa ra những hành động tương ứng kịp thời.
 
 
===Nguồn gốc các chức năng quản trị===
51.048

lần sửa đổi