Khác biệt giữa các bản “Giao diện đồ họa người dùng”

không có tóm lược sửa đổi
Douglas và các cộng sự của ông tiếp tục làm việc để phát triển các ý tưởng và công nghệ này. Và vào năm 1968, một sự trình diễn công khai được thực hiện trước hơn 1000 các chuyên gia máy tính về những thành quả từ những ý tưởng ban đầu của ông.
==Lịch sử==
=== Tiền thân ===
Tiền thân của GUI được khai sinh bởi những nhà nghiên cứu tại Standford Research Institute - được dẫn đầu bởi Douglas Engelbart. Khi đó, họ phát triển việc sử dụng những [[siêu liên kết]] (hyperlinks) dựa trên chữ cho [[hệ thống On-Line]] (One-Line System), trong đó các liên kết được thao tác với một con ''chuột''. Khái niệm ''siêu liên kết'' sau đó đã được các nhà nghiên cứu tại [[Xerox PARC]] mở rộng sang phạm vi ''đồ họa''.
 
1963, [[Sketchpad]], một hệ thống dựa trên [[con trỏ]] (pointer) được phát triển bởi [[Ivan Sutherland]]. Hệ thống này sử dụng một cây bút phát sáng để thao tác việc tạo và thao tác với các đối tượng trong các bản vẽ kĩ thuật.
=== Giao diện người dùng PARC ===
Giao diện người dùng PARC gồm các thành phần đồ họa như cửa sổ (window), thực đơn (menu), nút kiểm tròn (radio button), ô kiểm vuông (check box) và các biểu tượng (icon).
=== Tiến hóa ===
 
==Xem thêm ==
* Các [[Khiển tố| thành tố điều khiển]] dùng trong GUI
83

lần sửa đổi