Khác biệt giữa các bản “Tứ đại Phú hộ”

==Những người được xếp vào vị trí thứ tư khác==
===Tứ Hỏa===
{{chính|BổnChú Hòa}}
Tên thật là Hui Bon Hoa (1845-1901) hay Hứa Bổn Hòa, Jean Baptiste Hui Bon Hoa, dân gian thường gọi là [[Chú Hỏa]]. Ông là người Việt gốc Hoa, theo đại [[Công Giáo]].