Khác biệt giữa bản sửa đổi của “La Trinité-Porhoët”