Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
thay bản mẫu
{{ khai tiểu sử}}
{{Thông tin nhân vật hoàng gia
|tên = Babur
5.681.853

lần sửa đổi