Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
Ông trở thành một trong những nhà nhân học quan trọng ở Châu Âu khi xuất bản cuốn Argonauts of the Western Pacific (1922), được xem là người đóng góp cho sự phát triển ngành nhân học xã hội của nước Anh. Và ông có ảnh hưởng đến một thế hệ nghiên cứu nhân học Mỹ khi ông sang Mỹ giảng dạy tại trường Đại học Yale trong thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Ông sống ở Mỹ cho đến cuối đời do đó một số người nhầm lẫn ông là nhà nhân học Mỹ, nhưng ông có sự cống hiến lớn đối với ngành nhân học của nước Anh.
==Cuộc đời==
Bronislaw Malinowski sinh tại [[Kraków]] (Ba Lan) vào ngày 7 tháng 4 năm 1884, là con duy nhất của Jozef (Lacek) và Lucian Malinowski. Ông được thừa hưởng sự giáo dục từ người cha (1839 – 1898) là giáo sư của trường [[Đại học Jagiellonian]] tại Kraków.
354

lần sửa đổi