Khác biệt giữa các bản “Bronisław Malinowski”

không có tóm lược sửa đổi
(Có một vận động viên Oympic người Ba Lan cùng tên Bronislaw Malinowski)
 
Vào năm 1914, ông đến hòn đảo TrobriandTrobiand, thuộc Melanesia để nghiên cứu văn hóa bản xứ nơi đâynày. Bài viết đầu tiên của ông theo phương pháp [[dân tộc ký]], The Natives of Mailu (1915), là sự khẳng định rõ ràng cho lý thuyết và phương pháp của ông. Những công trình tiếp sau đó như: Argonauts of the Western Pacific (1922), Crime and Custom in Savage Society (1926), The Sexual Life of Savage in Northwestern Melanesia (1929) and Coral Gardens and Their Magic (1935), phát triển phương pháp miêu tả và diễn giải trong nhân học[1].
Ông trở thành một trong những nhà nhân học quan trọng ở Châu Âu khi xuất bản cuốn Argonauts of the Western Pacific (1922), được xem là người đóng góp cho sự phát triển ngành nhân học xã hội của nước Anh. Và ông có ảnh hưởng đến một thế hệ nghiên cứu nhân học Mỹ khi ông sang Mỹ giảng dạy tại trường Đại học Yale trong thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Ông sống ở Mỹ cho đến cuối đời do đó một số người nhầm lẫn ông là nhà nhân học Mỹ, nhưng ông có sự cống hiến lớn đối với ngành nhân học của nước Anh.
354

lần sửa đổi