Khác biệt giữa các bản “Bronisław Malinowski”

không có tóm lược sửa đổi
{{otheruse4|vận động viên Oympic người Ba Lan cùng tên |Bronislaw Malinowski (vận động viên))
{{Infobox person
| name = Bronislaw Malinowski
| birth_place = [[Kraków]], [[Poland]], [[Austro-Hungarian Empire]]
| death_date = {{Death date and age|df=y|1942|5|16|1884|4|7}}
| death_place = [[New Haven, Connecticut|New Haven]], [[Connecticut]], [[USAHoa Kỳ]]
| death_cause =
| resting_place =
| nationality =
| other_names =
| known_for = FatherCha ofđẻ của [[SocialNhân Học Xã AnthropologyHội]]
| education = [[PhD]], [[PhilosophyTriết học]] fromtừ [[Jagiellonian University]], PhysicalVậy Chemistry athóa học tại [[UniversityĐại ofhọc Leipzig]], [[PhD]], [[Science]] from [[London School of Economics]]
| employer =
| occupation =
| footnotes =
}}
'''Bronislaw Kaspar Malinowski''' (Quốcsinh tịch:tại [[Ba Lan]]; 1884 – 1942), nhà nhân học Anh gốc Ba Lan, được xem là một trong những nhà nhân học nổi tiếng nhất của thế kỷ XX.<ref>[http://www.aaanet.org/committees/commissions/centennial/history/095malobit.pdf Murdock, G. P. 1943. in American Anthropologist, 45:441-451]</ref><ref>Firth, Raymond. 1957. Man and Culture: An Evaluation of the Work of Bronislaw Malinowski. Routledge & Kegan Paul.</ref><ref>Senft, Günter. 1997. Bronislaw Kasper Malinowski. in Verschueren, Ostman, Blommaert & Bulcaen (eds.) ''Handbook of Pragmatics'' Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins [http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/item/escidoc:64592:3/component/escidoc:468416/Book%20Chapter_Bronislaw%20Kasper%20Malinowski_1999.pdf]</ref>
(Có một vận động viên Oympic người Ba Lan cùng tên Bronislaw Malinowski)
 
Vào năm 1914, ông đến hòn đảo Trobiand, thuộc Melanesia để nghiên cứu văn hóa xứ này. Bài viết đầu tiên của ông theo phương pháp [[dân tộc ký]], The Natives of Mailu (1915), là sự khẳng định rõ ràng cho lý thuyết và phương pháp của ông. Những công trình tiếp sau đó như: Argonauts of the Western Pacific (1922), Crime and Custom in Savage Society (1926), The Sexual Life of Savage in Northwestern Melanesia (1929) and Coral Gardens and Their Magic (1935), phát triển phương pháp miêu tả và diễn giải trong nhân học[1] <ref>Gaillard 2004 p. 139</ref><ref>Senft 1997 p. 217</ref>
Ông trở thành một trong những nhà nhân học quan trọng ở Châu Âu khi xuất bản cuốn Argonauts of the Western Pacific (1922), được xem là người đóng góp cho sự phát triển ngành nhân học xã hội của nước Anh. Và ông có ảnh hưởng đến một thế hệ nghiên cứu nhân học Mỹ khi ông sang Mỹ giảng dạy tại trường Đại học Yale trong thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Ông sống ở Mỹ cho đến cuối đời do đó một số người nhầm lẫn ông là nhà nhân học Mỹ, nhưng ông có sự cống hiến lớn đối với ngành nhân học của nước Anh.
== Các công trình nghiên cứu ==
{{wikisource author|Bronisław Malinowski}}
 
* {{Cite book
Malinowski, B. (1913,). The family among the Australian Aborigines: a sociological study. "London: University of London Press.
| author = Malinowski, B.
| title = The family among the Australian Aborigines: a sociological study
| publisher = University of London Press
| date = 1913,
| location = "London
| url = http://www.archive.org/details/familyamongaustr00mali
| ref = malinowski1913familyaustralianaborigines
}}
 
* {{Cite book
Malinowski, B. (1922). Argonauts of the Western Pacific: An account of native enterprise and adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. London: Routledge and Kegan Paul.
| author = Malinowski, B.
| title = [[Argonauts of the Western Pacific|Argonauts of the Western Pacific: An account of native enterprise and adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea]]
| publisher = Routledge and Kegan Paul
| location = London
| date = 1922
| ref = Malinowski1922Argonauts
}}
 
* {{Cite book
Malinowski, B. (1924) (in German). Mutterrechtliche Familie und Ödipus-Komplex. Eine psychoanalytische Studie". Leipzig: Internationaler Psychoanalytischer Verlag.
| title = Mutterrechtliche Familie und Ödipus-Komplex. Eine psychoanalytische Studie"
| author = Malinowski, B.
| date = 1924
| publisher = Internationaler Psychoanalytischer Verlag
| location = Leipzig
| language = German
| url = http://www.archive.org/details/MutterrechtlicheFamilieUndoumldipuskomplex
| ref = malinowski1924oedipuskomplex
}}
 
* {{Cite book
Malinowski, B. (1926). Myth in primitive psychology. London: Norton.
| author = Malinowski, B.
| title = Myth in primitive psychology
| date = 1926
| publisher = Norton
| location = London
| ref = malinowski1926myth
}}
 
* {{Cite book
Malinowski, B. (1926). Crime and custom in savage society. New York: Harcourt, Brace & Co..
| author = Malinowski, B.
| title = Crime and custom in savage society
| publisher = Harcourt, Brace & Co.
| date = 1926
| location = New York
| ref = malinowski1926crimeculture
| url = http://www.archive.org/details/crimecustominsav00mali
}}
 
* {{Cite book
Malinowski, B. (1927). Sex and Repression in Savage Society. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co..
| author = Malinowski, B.
| title = [[Sex and Repression in Savage Society]]
| publisher = Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.
| location = London
| date = 1927
| ref = malinowski1927sexrepression
}}
 
* {{Cite book
Malinowski, B.; H. Ellis (1929). The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia. An Ethnographic Account of Courtship, Marriage, and Family Life Among the Natives of the Trobriand Islands, British New Guinea. London.
| author = Malinowski, B.
| title = [[The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia]]. An Ethnographic Account of Courtship, Marriage, and Family Life Among the Natives of the Trobriand Islands, British New Guinea
| coauthors = H. Ellis
| date = 1929
| location = London
| ref = malinowski1929SexualLife
}}
 
* {{Cite book
Malinowski, B.; E.R. Leach, J. Berry (1935). Coral gardens and their magic. London: Allen & Unwin.
| author = Malinowski, B.
| coauthors = E.R. Leach, J. Berry
| title = [[Coral gardens and their magic]]
| publisher = Allen & Unwin
| date = 1935
| location = London
| ref = malinowski1935Coralgardens
}}
 
* {{Cite book
Malinowski, B. (1944). A Scientific Theory of Culture and Others Essays. Chapel Hill, N. Carolina: The University of North Carolina Press.
| author = Malinowski, B.
| title = [[A Scientific Theory of Culture]] and Others Essays
| date = 1944
| publisher = The University of North Carolina Press
| location = Chapel Hill, N. Carolina
| ref = malinowski1944ScientificTheoryCulture
}}
 
* {{Cite book
Malinowski, B. (1947). Freedom & Civilization. London.
| author = Malinowski, B.
| title = Freedom & Civilization
| date = 1947
| location = London
| ref = malinowski1947FreedomCivilization
}}
 
* {{Cite book
Malinowski, B. (1946). P.M. Kaberry. ed. The Dynamics of Culture Change: An Inquiry Into Race Relations in Africa. New Haven: Yale University Press.
| author = Malinowski, B.
| editor = P.M. Kaberry
| title = The Dynamics of Culture Change: An Inquiry Into Race Relations in Africa
| publisher = Yale University Press
| date = 1946
| location = New Haven
| ref = malinowski1946DynamicsCultureChange
}}
 
* {{Cite book
Malinowski, B. (1948). Magic, Science and Religion and Other Essays. Glencoe, Illinois: The Free Press.
| author = Malinowski, B.
| title = Magic, Science and Religion and Other Essays
| publisher = The Free Press
| location = Glencoe, Illinois
| date = 1948
| ref = malinowski1948MagicScienceReligion
}}
 
* {{Cite book
Malinowski, B. (1967). A Diary in the Strict Sense of the Word. New York: Harcourt, Brace & World.
| author = Malinowski, B.
| title = A Diary in the Strict Sense of the Word
| publisher = Harcourt, Brace & World
| location = New York
| date = 1967
| ref = malinowski1967diary
}}
 
* {{Cite book
Malinowski, B. (1993). R.J. Thornton & P. Skalnik. ed. The early writings. Cambridge: Cambridge University Press.
| title = The early writings
| author = Malinowski, B.
| editor = R.J. Thornton & P. Skalnik
| date = 1993
| publisher = Cambridge University Press
| location = Cambridge
| ref = malinowski1993earlywritings
}}
 
== Tham khảo Universities==
* [[Cornell University]]
* [[Harvard University]]
[1] Murdock, G. P. 1943. in American Anthropologist, 45:441-451
* [[Jagiellonian University]]
* [[London School of Economics]]
* [[University of London]]
* [[Yale University]]'''
 
==See also==
[2] Senft, Günter. 1997. Bronislaw Kasper Malinowski. in Verschueren, Ostman, Blommaert & Bulcaen (eds.) Handbook of Pragmatics Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins [1]
{{commons category|Bronisław Kasper Malinowski}}
* [[Maria Czaplicka]]
[3] http://www2.lse.ac.uk/library/archive/holdings/malinowski_bronislaw.aspx
* [[Bronislaw Malinowski Award|List of recipients of the Bronislaw Malinowski Award]] of the [[Society for Applied Anthropology]]
* [[Zofia Romer]]
 
==Further reading==
 
* {{Cite book
| title = Man and culture: an evaluation of the work of Bronislaw Malinowski
| author = Firth, Raymond
| date = 1960
| publisher = Routledge
| location = London
| ref = firth1960malinowskimanculture
}}
 
== Chú thích ==
<references />
 
 
[[Thể_loại:Sinh 1884]]
[[Thể_loại:Mất 1942]]
[[Thể_loại:Nhà Nhân học]]
[[Category:Triết gia Anh]]
[[Thể_loại:Người Anh]]
[[Category:Người Kraków]]
[[en:Bronisław Malinowski]]
Người dùng vô danh