Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

;Xóa
;Giữ
#{{bqg}}. Nhân vật đủ nổi bật. Cộng đồng nhiều người biết. <span style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.1em grey;">[[User:Thick thi sock|<span style="color: #6C216C">Thick thi sock</span>]] </span>[[File:Sexy Mouth transparent.png|18px|link=Thảo luận Thành viên:Thick thi sock]] 04:38, ngày 24 tháng 5 năm 2012 (UTC)
;Ý kiến