Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phan Chu Trinh (phường)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| mã bưu chính =
}}
{{otheruses4otheruses5|phường Phan Chu Trinh thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội|chí sĩ yêu nước [[Việt Nam]] cuối [[thế kỷ 19]], đầu [[thế kỷ 20]]|Phan Châu Trinh|nghĩa khác|Phan Chu Trinh (định hướng)}}
'''Phan Chu Trinh''' là một [[Phường (Việt Nam)|phường]] thuộc [[quận (Việt Nam)|quận]] [[Hoàn Kiếm]], [[Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam)|thành phố]] [[Hà Nội]], [[Việt Nam]].
 
Người dùng vô danh