Khác biệt giữa các bản “Horemheb”

n
n
 
==Tuổi trẻ==
Horemheb được tin là xuất thân từ vùng [[Herakleopolis Magna]] hay Hnes cổ xưa (ngày nay là Ihnasya el-Medina) ở bờ tây sông Nin gần lối vào thành phố [[Al Fayyum|Fayum]] do bản thông cáo về sự đăng cơ của ông chính thức ghi công Thần Horus vùng Hnes đã đưa ông lên ngôi báu.<ref>Alan Gardiner, "The Coronation of King Haremhab," JEA 39 (1953), pp.14, 16 & 21</ref>
 
Người ta không rõ danh tính cha mẹ ông nhưng ông thường được nghĩa là có gốc gác bình dân. Theo nhà Ai Cập học người [[Pháp]] [[Nicolas Grimal]] (tại [[Sorbonne]]), Horemheb không phải là Paatenemheb - vị Tổng tư lệnh quân đội thời Akhenaten.<ref>[http://www.virtual-egyptian-museum.org/Collection/FullVisit/Collection.FullVisit-JFR.html?../Content/STO.XL.00896.html&0 Virtual Egyptian Museum - The Full Collection<!-- Bot generated title -->]</ref> Grimal nêu rõ rằng sự nghiệp [[chính trị]] của Horemheb mở đầu dưới thời Tutankhamun khi ông "được vẽ bên cạnh nhà vua trong nhà nguyện tại mộ ông ở Memphis."<ref>Nicolas Grimal, A History of Ancient Egypt, Blackwell:1992, p.242</ref>
 
== Chú thích ==