Khác biệt giữa các bản “Horemheb”

n
Người ta không rõ danh tính cha mẹ ông nhưng ông thường được nghĩa là có gốc gác bình dân. Theo nhà Ai Cập học người [[Pháp]] [[Nicolas Grimal]] (tại [[Sorbonne]]), Horemheb không phải là Paatenemheb - vị Tổng tư lệnh quân đội thời Akhenaten.<ref>[http://www.virtual-egyptian-museum.org/Collection/FullVisit/Collection.FullVisit-JFR.html?../Content/STO.XL.00896.html&0 Virtual Egyptian Museum - The Full Collection<!-- Bot generated title -->]</ref> Grimal nêu rõ rằng sự nghiệp [[chính trị]] của Horemheb mở đầu dưới thời Tutankhamun khi ông "được vẽ bên cạnh nhà vua trong nhà nguyện tại mộ ông ở Memphis."<ref>Nicolas Grimal, A History of Ancient Egypt, Blackwell:1992, p.242</ref>
 
Trong giai đoạn đầu tiên được biết đến của cuộc đời ông, Horemheb giữ chức "phát ngôn viên Hoàng gia về đối ngoại [của Ai Cập]" và đích thân dẫn đầu một phái bộ [[ngoại giao]] tới thăm các quan Tổng trấn xứ [[Nubia]].<ref name="Grimalop">Grimal, op. cit., p.242</ref> Để đáp lại chuyến thăm viếng ấy, "Vương hầu xứ Miam (Aniba)" đã đến tiếp kiến Triều đình Tutankhamun, "một sự kiện [được] đề cập trong ngôi mộ của [[Phó vương]] Huy."<ref name="Grimalop" />
 
== Chú thích ==