Khác biệt giữa các bản “Horemheb”

n
n
 
Trong giai đoạn đầu tiên được biết đến của cuộc đời ông, Horemheb giữ chức "phát ngôn viên Hoàng gia về đối ngoại [của Ai Cập]" và đích thân dẫn đầu một phái bộ [[ngoại giao]] tới thăm các quan Tổng trấn xứ [[Nubia]].<ref name="Grimalop">Grimal, op. cit., p.242</ref> Để đáp lại chuyến thăm viếng ấy, "Vương hầu xứ Miam (Aniba)" đã đến tiếp kiến Triều đình Tutankhamun, "một sự kiện [được] đề cập trong ngôi mộ của [[Phó vương]] Huy."<ref name="Grimalop" /> Horemheb nổi lên "như diều gặp gió" dưới triều vua [[Tutankhamun]], trở thành Tổng tư lệnh Quân đội, và quân sư của Pharaon. Các tước hiệu đặc thù của Horemheb được vẽ phác tại ngôi mộ của ông ở [[Saqqara]] vốn đã được xây dựng khi ông chỉ còn là quan viên. <ref>John A. Wilson "''Texts from the Tomb of General Hor-em-heb''" in Ancient Near Eastern Texts (ANET) relating to the Old Testament, Princeton Univ. Press, 2nd edition, 1955. pp.250-251</ref>
 
Lúc Tutankhamun mất khi còn là một thiếu niên, Horemheb đã chính thức được vị ấu chúa phong làm ''rpat'' hay ''iry-pat'' (hiểu là "Người kế thừa hoặc là [[Thái tử]]") và ''idnw'' ("Đại diện của Đức Vua" trên toàn quốc).
 
== Chú thích ==