Khác biệt giữa các bản “Sông Oka”

Trang mới: {{otheruses}} {{Thông tin sông | Tên sông = Sông Oka | Tên ảnh = NizNov2.jpg | Tiêu đề = Sông Oka hợp lưu với sông Volga tại Nizhny Novgorod | Thượ...
(Trang mới: {{otheruses}} {{Thông tin sông | Tên sông = Sông Oka | Tên ảnh = NizNov2.jpg | Tiêu đề = Sông Oka hợp lưu với sông Volga tại Nizhny Novgorod | Thượ...)
(Không có sự khác biệt)
19.003

lần sửa đổi