Khác biệt giữa các bản “Công ty tư nhân”

== Liên kết ngoài ==
* [Http://www.forbes.com/lists/2006/21/biz_06privates_The-Largest-Private-Companies_land.html Forbes.com: Mỹ công ty tư nhân lớn nhất]
* [http://topiclaw.com/cac-buoc-thanh-lap-cong-ty-tu-nhan/ Các bước thành lập công ty tư nhân]
{{DEFAULTSORT: Tổ chức Công ty tư nhân}}
[[Category: tư nhân tổ chức công ty | tư nhân tổ chức công ty ]]
Người dùng vô danh