Khác biệt giữa các bản “Phương pháp khoa học”

không có tóm lược sửa đổi
'''Phương pháp khoa học''' là một bộ các [[kỹ thuật]] nhằm nghiên cứu các [[hiện tượng]], mục đích là để thu được [[kiến thức]] mới, hoặc chỉnh sửa và gắn kết với các kiến thức trước.<ref name="Goldhaber 2010 page=940">{{harvnb|Goldhaber|Nieto|2010|page=940}}</ref> Để được coi là khoa học, phương pháp điều tra phải được dựa vào việc thu thập chứng cứ [[thực nghiệm]] hoặc chứng cứ đo lường được, tuân thủ theo những nguyên tắc lý luận cụ thể.<ref>
"[4] Rules for the study of [[natural philosophy]]", {{harvnb|Newton|1999|pp=794–6}}, from Book '''3''', ''The System of the World''.
</ref> [[Từ điển tiếng Anh Oxford]] định nghĩa phương pháp khoa học là: "một phương pháp hay thủ tục đặc trưng của khoa học tự nhiên từ thế kỷ 17, bao gồm quan sát có hệ thống, đo lường, và thí nghiệm, và xây dựng, kiểm định và sửa đổi các giả thuyết".<ref>Oxford English Dictionary - entry for ''scientific''.</ref>
7.079

lần sửa đổi