Khác biệt giữa các bản “Horemheb”

n
 
Lúc Tutankhamun mất khi còn là một thiếu niên, Horemheb đã chính thức được vị ấu chúa phong làm ''rpat'' hay ''iry-pat'' (hiểu là "Người kế thừa hoặc là [[Thái tử]]") và ''idnw'' ("Đại diện của Đức Vua" trên toàn quốc) ; những tước vị này được tìm thấy trong ngôi mộ kiểu Memphis (khi ấy còn là nấm mồ riêng tư của Horemheb) tại Saqqara có niên đại từ thời Tutankhamun. <ref>THE NEW KINGDOM NECROPOLIS OF MEMPHIS: THE NEW KINGDOM NECROPOLIS OF MEMPHIS. Historical and Iconographical Studies by JACOBUS VAN DIJK, University of Groningen dissertation. Groningen 1993. "Chapter One: Horemheb, Prince Regent of Tutankh'amun," pp.17-18 [http://www.jacobusvandijk.nl/docs/Horemheb_chapter.pdf (online: pp.9-10)]</ref>
 
Tước vị ''iry-pat'' (Hoàng tử kế vị) rất hay được dùng trong ngôi mộ của Horemheb ở Saqqara nhưng không đi kèm với một từ nào khác.
 
== Chú thích ==