Khác biệt giữa các bản “Bolshevik”

không có tóm lược sửa đổi
xuất phát từ ''bolshinstvo'', "đa số") là những thành viên của phe Bolshevik của [[Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga]] [[Marxist]] tách ra khỏi phe [[Menshevik]] xuất phát từ ''men'shinstvo'' ("thiểu số"). Việc chia rẽ này đã xảy ra tại [[Đại hội Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga|Đại hội Đảng]] năm 1903 và cuối cùng đã trở thành [[Đảng Cộng sản Liên Xô]]. Sau khi chia rẽ, Đảng Bolshevik đã được đặt tên là RSDLP(b) ([[tiếng Nga]]: РСДРП(б)), trong đó chữ "b" là viết tắt của "Bolshevik". Ngay sau khi giành được quyền lực vào tháng 9 năm 1917, đảng này đổi tên thành Đảng Cộng sản Nga (Bolshevik) (РКП(б)) và được mọi người biết đến với tên gọi là [[Đảng Cộng sản]] kể từ thời điểm đó, tuy nhiên, cho đến mãi năm 1952 thì đảng này mới bỏ chữ "Bolshevik" khỏi tên gọi của mình. Những người Bolshevik đã giành được quyền lực ở [[Nga]] trong giai đoạn [[Cách mạng tháng 10]] của [[Cách mạng tháng 10 năm 1917]] và thành lập Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết ([[Liên Xô]]).
 
Bolshevik đã là một tổ chức của những người cách mạng chuyên chính dưới một thứ bậc nội bộ được quản lý bằng nguyên tắc [[tập trung dân chủ]] và gần nhưtính [[kỷ luật quân đội]]cao, những người này tự cho mình là đội quân tiên phong của [[giai cấp vô sản]] cách mạng. Đường lối và chủ trương, chính sách của nhóm này được gọi là "Chủ nghĩa Bolshevik". [[Leon Trotsky]] thường xuyên sử dụng các thuật ngữ "Chủ nghĩa Bolshevik" và "người Bolshevik" sau khi đào tẩu khỏi Liên Xô để phân biệt với những gì ông ta cho là [[Chủ nghĩa Lenin]] thật thụ và với chế độ trong quốc gia và đảng nổi lên dưới thời [[Iosif Vissarionovich Stalin|Stalin]]. Tuy nhiên, "Chủ nghĩa Bolshevik" ngày nay thường liên hệ với chế độ theo chủ nghĩa Stalin đã tồn tại ở [[Liên Xô]]. Đảng được [[Vladimir Lenin]], người lãnh đạo Cách mạng tháng 10 thành lập.
 
{{sơ khai}}
Người dùng vô danh