Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Đình Toàn”

không có tóm lược sửa đổi
(Duyệt-phố đã đổi Nguyễn Đình Toàn thành Nguyễn Đình Toàn (vận động viên): có mấy nhân vật mang tên Nguyễn Đình Toàn)
 
#đổi [['''Nguyễn Đình Toàn''' có (vậnthể động viên)]]
*[[Nguyễn Đình Toàn (nhà văn)]]
*[[Nguyễn Đình Toàn (vận động viên)]]
{{định hướng}}