Khác biệt giữa các bản “Phú Long, Nho Quan”

không có tóm lược sửa đổi
*Phía nam giáp xã [[Quang Sơn, Tam Điệp|Quang Sơn]], [[thị xã Tam Điệp]]
*Phía tây giáp xã [[Kỳ Phú, Nho Quan|Kỳ Phú]], [[Nho Quan]]
*Phía tây nam giáp [[Huyện Thạch Thành]], [[Thanh Hóa]]
*Phía bắc giáp xã [[Phú Lộc, Nho Quan|Phú Lộc]], [[Nho Quan]]
 
Người dùng vô danh