Khác biệt giữa các bản “Tào Mao”

Không thay đổi kích thước ,  8 năm trước
 
==Trị vì==
Ông lên khôingôi khi còn nhỏ tuổi do [[Tư Mã Sư]] và [[Tư Mã Chiêu]] xếp đặt nên bị hai người thao túng. Ở giai đoạn này, họ Tào ngày một suy đồi, còn dòng họ Tư Mã thì ngày một lộng quyền ngang ngược. Tào Mao sau khi vào cung, ông nhận thấy Tư Mã Chiêu có ý tiếm [[ngôi vua]], ông bèn quyết định áp dụng biện pháp để diệt trừ Tư Mã Chiêu. [[Tam Quốc diễn nghĩa]] hư cấu: Tào Mao triệu tập các đại thần lại để bàn kế nhưng các đại thần nghe vậy đều bày tỏ không đồng ý, nhưng Tào Mao không thể chờ đợi và tự ý hành động thị vệ và tùy tùng tiến sang phủ đệ Tư Mã Chiêu, nhưng liền bị [[Thành Tế]], vệ binh của Tư Mã Chiêu (ngầm truyền lệnh) giết [[chết]] tại chỗ. Ông mất khi mới 19 tuổi tuổi.
 
==Niên hiệu==
Người dùng vô danh