Khác biệt giữa các bản “Benkei”

không có tóm lược sửa đổi
[[cs:Saitó Musašibó Benkei]]
[[de:Musashibō Benkei]]
[[esen:Saitō Musashibō Benkei]]
[[eo:Saito Musashibo Benkei]]
[[ites:Saitō Musashibō Benkei]]
[[eu:Saito Musashibo Benkei]]
[[fi:Saitō Musashibō Benkei]]
[[fr:Benkei]]
[[ko:무사시보 벤케이]]
[[it:Saitō Musashibō Benkei]]
[[la:Saito Musasibo Benkei]]
[[hu:Szaitó Muszasibó Benkei]]
[[it:Saitō Musashibō Benkei]]
[[ja:武蔵坊弁慶]]
[[ko:무사시보 벤케이]]
[[la:Saito Musasibo Benkei]]
[[ru:Бэнкэй]]
[[fi:Saitō Musashibō Benkei]]
[[sv:Benkei]]
[[th:เบ็งเก]]