Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Từ Tĩnh Lôi”

không có tóm lược sửa đổi
n (Xóa đoạn chưa dịch sau 1 tháng)
Không có tóm lược sửa đổi
[[af:Xu Jinglei]]
[[en:Xu Jinglei]]
[[es:Xu Jinglei]]
[[fr:Xu Jinglei]]
[[ja:徐静蕾]]
[[pl:Xu Jinglei]]
55

lần sửa đổi