Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kiến An (tỉnh)”

Trang mới: '''Kiến An''' là tỉnh cũ ở Bắc Bộ Việt Nam, nguyên là tỉnh Hải Phòng thành lập vào tháng 1 năm 1898 cùng với thành phố Hải Phòng trên cơ sở t...
(Trang mới: '''Kiến An''' là tỉnh cũ ở Bắc Bộ Việt Nam, nguyên là tỉnh Hải Phòng thành lập vào tháng 1 năm 1898 cùng với thành phố Hải Phòng trên cơ sở t...)
(Không có sự khác biệt)
35.527

lần sửa đổi