Khác biệt giữa các bản “Công ty cổ phần Kinh Đô”

*[http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=183940&ChannelID=86 100 người giàu nhất VN - Báo Tuổi Trẻ Online]
*[http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=184362&ChannelID=11 50 người phụ nữ giàu nhất VN - Báo Tuổi Trẻ Online]
*[http://topiclaw.com/tim-hieu-ve-cong-ty-co-phan/ Tìm hiểu công ty cổ phần]
 
[[Thể_loại:Công ty cổ phần Việt Nam]]
[[Thể loại:Công ty niêm yết]]
Người dùng vô danh