Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Vietnam Kim Phúc.jpg”

không có tóm lược sửa đổi
(Tập tin này đang đề nghị xóa theo WP:XT. (TW))
{{thiếu giấy phép|ngày=11|tháng=06|năm=2012}}
{{xóa|Chỉ dùng một hình sử dụng hợp lý và là hình quan trọng nhất với bài viết.}}
{{chờ chút}}
 
{{Mô tả sử dụng hợp lý
{{Non-free use rationale
| Mô tả = Hình thu nhỏ của [[chiến tranh Việt Nam]] phim chụp bởi [[Alan Downes]] [[ITN]]. Họ miêu tả Kim Phúc khi cô chạy đi sau khi ngôi làng của bà [[Trảng Bàng]] đã bị đánh bom. Cô cùng với các trẻ khác bị bỏng nặng.
|Article = Phan Thị Kim Phúc
|Source Nguồn = [[ITN | ITN (Independent Television News)]], [http://www.youtube.com/watch?v=Ev2dEqrN4i0 VietnamViệt Nam Napalm]
|Description = Thumbnails of [[Vietnam War]] film shot by [[Alan Downes]] of [[ITN]]. They depict [[Kim Phúc]] as she runs away after her village of [[Trang Bang]] was bombed. She along with other children are badly burned.
|Article Bài = Phan Thị Kim Phúc
|Source = [[ITN | ITN (Independent Television News)]], [http://www.youtube.com/watch?v=Ev2dEqrN4i0 Vietnam Napalm]
| Phần sử dụng = tối thiểu, hình thu nhỏ của đoạn phim video
|Portion = Minimal, thumbnails of video footage
|Low_resolution Phân giải thấp = yes
| Mục đích = bình luận quan trọng trên một trong những hình ảnh lâu dài của chiến tranh Việt Nam.
|Purpose = Fair Use, critical commentary on one of the lasting images of the Vietnam War.
| Thay thế = Không có cảnh miễn phí của sự kiện tồn tại.
|Replaceability = No free footage of the event exists.
| Thông tin khác =
|other_information =
}}
Người dùng vô danh