Khác biệt giữa các bản “Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân”

(sửa cách trình bày)
== Liên kết ngoài ==
* [http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/L60QH.DOC?id=31574 Luật Doanh nghiệp Việt Nam]
* [http://topiclawwww.babylonlaw.com/thanh-lap-cong-ty-tnhh.html/ Thành lập công ty TNHH]
 
{{Sơ khai}}
Người dùng vô danh