Khác biệt giữa các bản “Nước uống”

(Đã lùi lại sửa đổi 7287115 của Noten10 (Thảo luận))
*[http://www.democracynow.org/2010/7/29/in_historic_vote_un_declares_access In Historic Vote, UN Declares Water a Fundamental Human Right] - video report by ''[[Democracy Now!]]''
*[http://www.europeanhydrationinstitute.org/hydration_and_beverages.html Many beverages provide important for human hydration]
*[http://www.maylocnuoc.net/ máy lọc nước Kangaroo]
 
[[Thể_loại:Nước]]
 
Người dùng vô danh