Khác biệt giữa các bản “Pacific Airlines”

{{reflist}}
==Liên kết ngoài==
*[http://www.vemaybayjetstar.net/ vé máy bay jetstar]
*[http://www.pacificairlines.com.vn/vietnamese/ Trang chủ của Pacific Airlines]
*[http://english.vietnamnet.vn/profiles/2006/02/537984/ Cứu Pacific Airlines] (tiếng Anh)
Người dùng vô danh