Khác biệt giữa các bản “Nước máy”

*[http://www.priceofwater.com/municipal-summary.html 2008 Municipal Water Pricing Report(Canada)]
*[http://www.gizmology.net/pipe.htm Notes on Pipe] -- Copper Pipe weights and max PSI
* [http://www.maylocnuoc.net/ may loc nuoc]
 
[[Thể_loại:Nước]]
 
Người dùng vô danh