Khác biệt giữa các bản “Ôn Tộ Vương”

không có tóm lược sửa đổi
|1 = tiếng Anh
}}
'''Ôn Tộ''', hay '''Onjo''', (? - 28; trị vì : 18 TCN – 28) là vị vua đầu tiên của [[Bách Tế]], một trong ba [[Tam Quốc]]. Theo [[Tam Quốc Sử ký]], ông là the ancestorcố ofhoàng đế tất cả các vị vua của [[Bách Tế]].
 
== Background ==
[[Ôn Tộ]] là con trai của [[Đông Minh Vương]] (Chu Mông), người đã sáng lập ra Triều đại [[Cao Khấu Ly]], và [[so soe no|So Seu - no]], con gái một [[Tộc trưởng]] của một [bộ tộc]] nhỏ có tên gọi là [[Quế Lưu]] (Gye - ru). Ông là em trai của [[Hoàng đế]] [[Yuri của Cao Khấu Ly|Yuri]], vị vua thứ hai của [[Cao Khấu Ly]], và cũng là anh trai của [[Biryu]], described in some records as the founder of [[Bách Tế]].
 
== FoundingThành andLập Expansion ofPhát Triển của Bách Tế ==
 
[[Đông Minh Vương]] có 3 người con trai : [[Yuri of Goguryeo|Yuri]], [[Biryu]], và Ôn Tộ. Khi Yuri, bornđược fromsinh Dongmyeong'sbởi previousngười wifevợ intrước của Đông Minh Vương tại Đông Phù Dư[[Dongbuyeo]], cameđã tođến Cao Khấu Ly [Goguryeo] andtrở becamethành thengười heirtrị to thetriều throneđại này, thì Biryu and Onjo movedđã xuống phía nam thành southlập tonhà foundnước theirriêng owncủa kingdomsmình.
 
AccordingTheo toTam thequốc di sự''[[Samguk Yusa]]'', Biryu founded his kingdom inlập Michuhol ([[Hangul|미추홀]]/[[Hanja|彌鄒忽]]), butnhưng histriều didn'tđại lastnày longkhông kéo dài. TheKhu vực modern-dayngày locationnay ofcủa Michuhol isđang introng debate&mdashtranh luận;it hasnó được beennhận identifiedđịnh as [[Incheon]] fortrong athời longgian timedài, butnhưng recentlygần itđây islại được suggestedgợi asý là [[Asan]], [[SouthNam Chungcheong]]. Onjo foundlập hisquốc kingdomriêng in [[Wiryeseong]], and namedđặt ittên là Sipje ([[Hangul|십제]]/[[Hanja|十濟]]). TheVùng location ofđất Wiryeseong iscũng alsođang disputedđược because the location of Wiryeseongthảo isluận located attọa thelạc eastphía ofđông Michuhol<ref>송종성, 가야 백제 그리고 일본, 서림재 (2005) ISBN : 89-85290-12-6 </ref>
 
Bách tính của Biryu's peoplegia joinednhập Sipje aftersau khi Biryu's deathchết and Onjo renamedđổi ittên tonước thành Bách Tế [Baekje]. AfterSau thatđó, thekinh capitalđô citycủa ofBách BaekjeTế isđược moveddời southwardđến fromniềm nam Hanam Wiryeseong becausebởi vì [[Malgal]] wastọa locatedlạc atphía thebắc North andcòn [[Nangnang]] wasthì locatednằm atphía the Eastđông. TheSự newlydời movedđô capitalmới citynhất này tương correspondsứng tovới currentvùng Hán Thành [Seoul] ngày nay. InTrong năm thứ 3 BC and 8 BC, thetộc [[Malgal]] tribesđã attackedtấn fromcông theở phương bắc north, andnhưng bothtrong timescả 2 lần, Onjo directlylập tức dẫn đầu ledquân hisđội armies anddành wonchiến victoriesthắng overtrước thengoại invadersbang. In Trong năm thứ 5 BC, Onjo moved thedời capitalkinh cityđô tođến Ung-Chun(웅천) andgởi sentmột asứ messengerthần to theđến [[Liên minh Mahan confederacy]] tellingđể himkể ofcho theông recentbiết actionnhững hoạt động gần đây của Mahan.
 
Vào lúc này, Onjo đã hoàn tất kế hoạch xâm chiếm Mahan và [[Liên minh Jinhan|Jinhan]]. Trước năm thứ 7 AD, ông đã chuẩn bị xong quân đội cho cuộc chiến và cuối cùng tấn công trong suốt năm thứ 8 AD. Trong năm thứ 8 AD, ông đã bí mật đưa quân đội áp sát biên giới, nhưng lại đánh lùa rằng ông sẽ đi săn tận rừng sâu. Ngay lập tức, tất cả quân Mahan trừ 2 pháo đài đã bị tiêu diệt. Thần dân của 2 pháo đài Mahan cuối cùng này đã quy hàng Onjo và đã được chấp thuận. Vua Mahan, tuy nhiên, cố tình tự vẫn và để lại một lá thư cho Onjo, đề nghị ông ta chăm lo những thần dân Mahan với sự khoan dung và độ lượng. Onjo đã chấp thuận thỉnh cầu cuối cùng của Vua Mahan và làm theo lời ông.
At this time, Onjo already had plans of conquering Mahan and [[Jinhan confederacy|Jinhan]]. By 7 AD, he was already preparing his armies for war and finally attacked during 8 AD. In 8 AD, he secretly took his armies across the border, laying the deceit that he was going to hunt in the forests. Soon, all of Mahan except for two fortresses were conquered. The citizens of the last two Mahan fortresses surrendered to Onjo and were given mercy. The Mahan King, however, committed suicide and left a letter for Onjo, asking him to take in Mahan's people with kindness and mercy. Onjo respected the Mahan King's last request and took his people in.
 
Triều đại Bách Tế [Baekje] đã phát triển vượt bật, nhiều pháo đài được xây dựng trong mỗi năm. Hòa bình kéo dài trong 8 năm cho đến năm 16 AD, khi tổ tiên Mahan xưa gây ra cuộc nổi loạn. Onjo lập tức dẫn 5,000 quân và đã đàn áp thành công cuộc nổi loạn đó. Ngay sau việc này, tộc Malgal tiếp tục xâm lăng năm 22 AD, nhưng lại một lần nữa bị thất bại trước Onjo và đội quân của ông.
Baekje had expanded greatly, and several fortresses were being built every year. Peace lasted for 8 years until 16 AD, when a former Mahan general caused a rebellion. Onjo directly led an army of 5,000 and successfully destroyed the rebellion. Soon after this, the Malgal tribes invaded again during 22 AD, but were once again defeated by Onjo and his army.
 
== DeathCái andchết successionvà sự Kế vị ==
Onjo diedmất of natural causes innăm 28 AD, duringsau the46 46thnăm yeartrị ofvì. hisÔng reign.đã Heđể waslại succeededngai byvàng hischo eldestngười son,con trai cả Daru[[Daru of Baekje|Daru]]. Onjo laidđã theđưa foundationsđất fornước atrở powerfulthành dynastymột thattriều wouldđại lasthùnh formạnh kéo dài 678 yearsnăm andvới 31 rulersđời vua.
 
==ReferencesThanh Khảo==
<references/>
 
==Xem thêm==
*[[Danh sách các triều đại Triều Tiên]]
*[[List of Korea-related topics]]
*[[Lịch sử Triều Tiên]]
*[[Danh sách các vị vua Triều Tiên]]
*[[List of Korean monarchs]]
 
[[Vua Bách Tế]]
16

lần sửa đổi