Khác biệt giữa các bản “Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước”

không có tóm lược sửa đổi
==Tham khảo và liên kết ngoài==
* [http://www.scic.vn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=52&Itemid=47 Website chính thức của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.]
* [http://www.vemaybayjetstar.net/ vé máy bay jetstar]
* [http://www.mofa.gov.vn/vi/ Website Bộ tài chính]